Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiralanmasında Rekor Başvuru.

27 Şubat 2024
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiralanmasında Rekor Başvuru.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN KİRALANMASINDA REKOR BAŞVURU

Çiftçilerimizin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanmaları ve sözleşmesiz kullanımdan kaynaklanan ihtilafların giderilmesi amacıyla yapmış olduğumuz ve Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanmasına imkan tanıyan düzenlemede vatandaşlarımız başvurularını tamamladılar. 

milli emlak rekor
180 bin kiralama başvurusu

Bu düzenleme yaklaşık 218 bin çiftçimizi kapsamaktaydı ve 180 bin çiftçimiz bu tarihi fırsattan yararlanmak için başvuruda bulundu. Böylece yüzde 82 gibi yüksek bir oranda başvuru gerçekleşmiş oldu. En çok talep 14 bin başvuruyla Adana'dan geldi. Adana'yı 10 bin 200 başvuruyla Hatay, 8 bin 900 başvuruyla Konya, 8 bin 730 başvuruyla İzmir ve 7 bin 830 başvuruyla Muğla takip etti.

Başvurular en kısa sürede sonuçlandırılacak

Yapılan başvurular Milli Emlak birimlerince değerlendirilmeye başlandı ve gerekli şartları taşıyan 29 bin 54 vatandaşımıza toplam 313 milyon 866 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının kiralaması yapıldı. En çok kiralama yapılan illerimizin başında 3 bin 57 adet kiralama ile Çorum gelmekte olup, bunu sırasıyla 2 bin 31 kiralama ile Konya, bin 934 kiralama ile Kütahya izlemektedir. Diğer başvurular da hızla değerlendirilmekte olup, işlemler en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Kiralama Şartları

Vatandaşlarımızın başvuruları değerlendirilirken;   

-31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanımın İdarece tespit edilmiş olması,

-başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam etmesi,

-ecrimisil borcunun bulunmaması,

Şartlarını taşıyıp taşımadıkları ile kullanımın devam edip etmediğine ilişkin olarak Milli Emlak birimlerince mahallinde gerekli tespitler yapılacaktır.

Kira Bedeli ve Süresi

Kira bedelleri, cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanacaktır. Kira bedellerinin tahsilatı hasılat dönemine göre yapılacaktır.

Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılarına on yıla kadar doğrudan kiralanabilecektir.

Kira Süresi Uzatımı

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracılara tekraren on yıla kadar kiralama hakkı verilecektir.

Satın Alma İmkanı

Bu araziler, sözleşme hükümleri çerçevesinde on yıllık kullanımı müteakip yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen kiracılarına doğrudan satılabilecektir.

Haber Yorumları